Bohumil Eliáš ml. tvoří fantastické skleněné plastiky, ale také maluje. Na Galerijní ulici se účastnil malířského sympozia. Namalované nebo dříve vystavené obrazy k nahlédnutí níže: