První výtvarnické sympozium na Galerijní ulici

Roku 2014 se na Galerijní ulici konalo 1. výtvarnické sympozium. Tu čest nám prokázali: Boris Jirků, Tomáš Hřivnáč, Ondřej Vorel, Václav Šipoš a aktivně se účastnili i manželé Lipinovi. Mezi krásnými uměleckámi, které byly během sympozia namalovány, si lze povšimnout i portrétů Jaroslava Nohavici, který na sympoziu zapózoval.