Galerijní ulice bude mít tu čest přivítat 24. 10. 2014 členy Českého klubu olympioniků v čele s Danou Zátopkovou, Vítězslavem Máchou, Jiřím Dalerem,

Pavlem Bencem, Martinem Doktorem a v neposlední řadě s předsedou  ČKO Oldřichem Svojanovským a s mnoha dalšími olympioniky.

Při této příležitosti proběhne vernisáž velkoformátových fotografií v  Galerijní ulici.

Slavnostní zahájení výstavy je ve venkovních prostorách Galerie u foťáka.

olympionici