Grafiky v Galerijní ulici od Jakuba Bachoríka, Borise Jirků, Josefa Velčovského nebo Milana Chabery