[highlight][/highlight]

ONDŘEJ VOREL

Narozen 13. 2. 1953 ve Zlíně.

Studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě (absolvoval v r. 1974), na Filosofické fakultě Palackého university v Olomouci (doktorát z dějin a teorie výtvarného umění – PhDr, absolvoval v r. 1980) a Akademii výtvarných umění v Katovicích, Polsko – ArtD. (absolvoval v r. 2013).

Působí jako vysokoškolský pedagog na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 2000 ve funkci vedoucího katedry. Je členem Společnosti Karla Teige, Společnosti STIR UP a členem UVU.

 

„Předložené Vorlovo dílo z konce let 90. minulého století a počátku nového je položilo sobě i nám s prudkou aktualitou, jejíž síla je v odvěkosti. Nikdy nemizející niterný emocionální i meditativní či kontemplativní problém těchto otázek je rovněž nikdy nemizející obsesí, jež člověka provází jako stín, egyptský dvojník Ka, duch Mefistofela i Gabriela všudypřítomně, jako jednotlivce i jako jediný živočišný druh na Zemi, který ví, že zemře a nebude. Velkolepý apel Ondřeje Vorla k zpětnovazebnému poutu věčných hodnot jako nadějeplné projekce vnitřního asylu do prostoru lidské blízkosti, je i otázkou po smyslu bytí, kladenou na prahu krajiny zoufalství“.

(Doc. PhDr. Petr Holý, PhD., in Katalog výstavy O. Vorla v roce 2008 pořádané Wolfson College Arts Society, Wolfson College, Oxford, Anglie).

pozvánka