Pocta Bohumilu Hrabalovi - 16. června 2014

Uspořádáno ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Výstavu zahájí prof. ak. mal. Boris Jirků Hudební doprovod skupina Úspěch. Kurátor výstavy Miroslav Lipina. Výstava je prodloužena do 21. 8. 2014.