Uspořádáno ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Výstavu zahájí prof. ak. mal. Boris Jirků Hudební doprovod skupina Úspěch. Kurátor výstavy Miroslav Lipina. Výstava je prodloužena do 21. 8. 2014.